Til mindre næringskundar:


Vi jobbar heile tida for å gjera kraft enklare og billigare. For å kunna gje kundane større valfridom tilbyr vi to ulike kraftprodukt:

Fusa spot m/tak
Når du vil følgje innkjøpsprisen opp og ned, men ønskjer å sikra deg med eit øvre tak.

Fusa-Kraft til innkjøpspris
Når du vil følgje innkjøpsprisen opp og ned.

 

Til større næringskundar:

Forvaltningskraft næring
Forvaltningskraft næring er kraft til spotpris med risikostyring. Målet med avtalen er å slå spotprisen.


For meir informasjon eller eit pristilbod, ta kontakt med oss på telefon 56 58 00 20 eller på support@fusa-kraftlag.no