Straumforsikring
  • 1,50 kroner per dag

  • Arbeidsledig, sjuk eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil

  • Forsikringen dekker utgifter til både straum og nettleige.

Bestill

Read More
Bodil Tvedt