Fusa Garantikraft

Med GarantiKraft får du:

  • Pristak 65 øre/kWh (frå 1.mars 2019)

  • Ingen forskotsbetaling (Månadleg faktura)

  • Ingen bindingstid

  • Straumforsikring (kr. 1,50,- pr.dag)

Kraftprisen vert fastsett månadleg utfrå spotpris + påslag, så lenge dette er under pristaket. I tillegg kjem risikokostnad/premie, som dekkar kostnadane med å oppretthalda pristaket. Fastpris pr. anlegg/målepunkt er kr. 35,- pr. månad.

Avtalevilkår GarantiKraft

** Her finn du leveringsvilkår og skjema for angrerett

Gasta Design