Straumforsikring

Straumforsikring gjev deg ein ekstra tryggleik i kvardagen. For kun 1,50 kroner per dag kan du med straumforsikringa spara fleire tusen kroner dersom du blir arbeidsledig, sjuk eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil. Forsikringen dekker utgifter til både straum og nettleige.

Bodil Tvedt