Straumforsikring


Straumforsikring gjev deg ein ekstra tryggleik i kvardagen. For kun 1,50 kroner per dag kan du med straumforsikringa spara fleire tusen kroner dersom du blir arbeidsledig, sjuk eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil. Forsikringen dekker utgifter til både straum og nettleige.

Dette gir straumforsikringa deg:

Straumrekning frå oss vert dekka dersom du blir sjukemeld
Blir du sjuk dekkjer vi utgiftene dine på kraft og nettleige i inntil 6 månader. Maksbeløp pr. månad er kr. 5.000,-

Straumrekning frå oss vert dekka dersom du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekkjer vi straumutgifter i inntil 6 månader. Maksbeløp pr. månad er kr. 5.000,-

Inga eigendel ved skade på elektrisk lausøre dersom lynet slår ned
Elektronisk inventar som vert øydelagd av lynnedslag, overspenning eller elektrisk feil vert normalt dekka av innboforsikringa, men du må gjerne betale ein betydeleg eigendel likevel. Straumforsikringa dekkjer eigendelen med inntil kr. 4.000,-

 

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd
    av 28.2.1997, kap. 2

  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6
    måneder før forsikringen starter.

  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)

  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden

  • Forsikringen gjelder forsikredes hovedmåler.

 Vilkår (gjeldande frå 01.01.2019)


For skade skjedd før 01.01.2019, bruk skjemaene under. For skade skjedd etter 01.01.2019, ta kontakt på support@fusa-kraftlag.no.

Skjema for arbeidsledig

Skjema for sjukemelding

Skjema for eigedelsdekning